• Taxi Den Haag 070 666 66666
  • Vaste lage taxitarievenBel 070 666 6666
  • Taxi Den Haag en Omgeving
  • 1
  • 2
  • 3

Bel voor een Taxi 070 - 666 6666 (7x6)

Dollar

american

mastercard

pin

visa

Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag nodig belt u dan naar

 ______________________________________________________

070 666 6666

 ______________________________________________________

Welkom bij Taxi Den Haag (Haagse Taxi Service)

Heeft u een ritje nodig? Dan bent u bij ons bij het goede adres! De Haagse Taxi Service biedt u uitstekende service aan voor mooie prijzen.
Zelfs de oh zo dure ritjes naar Schiphol worden door ons voorzien van bodemprijzen waar u geen nee tegen kunt zeggen.
Individueel vervoer of groepsvervoer binnen en buiten Den Haag behoren beiden tot onze aanbod.
U kunt stiptheid en veilige betaalmogelijkheden van ons verwachten.
Bovendien staan we 24/7, 7 dagen in de week voor u klaar.
Bel ons op 070 - 666 6666 en dan ziet u ons gauw verschijnen!.

Dutch English French Spanish

24-7

Taxi 24/7 bereikbaar

Snel een Taxi Den Haag nodig? Wij zijn altijd telefonisch, per e-mail of online bereikbaar. Dag en nacht!

ONZE DIENSTEN

onze diensten

Taxi Den Haag (Haagse Taxi Service) biedt personenvervoer, zakelijk vervoer, VIP vervoer, groepsvervoer, schoolvervoer en pakketdiensten.

Lees meer

tarieven-feature-1

Vaste lage taxitarieven voor Taxi Den Haag

Met onze vaste lage prijzen, ook voor taxi Den Haag, komt u aan het einde van de taxirit niet voor nare verassingen te staan.

ACTIES

car

Vanaf NU starttarief €0,-
voor voorwaarde neem contact op met centrale.
------------------------------------------------
Schiphol 47,- Vanaf Zondag t/m Donderdag van 22:00 tot 04:00 alleen brengen!!!

Lees meer

zakelijk-vervoer

Zakelijk taxivervoer

Op zoek naar representatief taxivervoer? Ook dan bent u bij de Haagse Taxi Service aan het juiste adres.

RESERVEREN

reserveren

Wilt u gelijk online een Taxi Den Haag reserveren? Dat kan! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw taxi bevestigen

Online Reserveren

Velsen

Velsen ( uitspraak(info / uitleg)) is een gemeente in de IJmond-regio (Midden-Kennemerland),[1] in de provincie Noord-Holland. De gemeente telt 67.470 inwoners (1 januari 2016) en heeft een oppervlakte van 52,87 km²(waarvan 6,30 km² water).

Geschiedenis[]

Prehistorie[]

De eerste cultuursporen binnen de gemeentegrenzen zijn gevonden bij het uitgraven van de Westbroekplas te Velserbroek en betreffen die van mensen van de zgn. midden- tot laatneolitische Vlaardingencultuur (ca. 3500-2500 v.Chr.) Dezen leefden langs de toenmalige, veel oostelijker verlopende Noordzeekust van landbouw (gerst) en veeteelt (rund, schaap, geit), maar daarnaast in mindere mate van jacht en visserij. Overblijfselen van deze cultuur zijn eerder gevonden op hogere gronden nabij water bij onder andere Vlaardingen (o.a. tenen fuiken, steurvisserij), in de Bommelerwaard, op Voorne-Putten, Leidschendam, op de oostelijke flank van oude strandwallen bij Lisse en Heemstede en ook oostelijker, bijvoorbeeld bij Swifterbant in Flevoland. Van wat later worden in de Velsense omgeving resten van de Enkelgrafcultuur (ca. 2600 v.Chr.) gevonden. Het oude dorp Velsen-Zuid ligt zelf niet op een strandwal, maar op een oeroude strandvlakte. De bewoonbare en inderdaad herhaaldelijk bewoonde strandwal ligt zo'n 400 m. westelijker. Tot de oudste archeologische vondsten behoort eveneens een grafheuvel uit de Late Steentijd (ca. 2000 v.Chr.), eertijds opgeworpen in een kweldergebied met riet- en veenmoerassen tussen de oude duinen die werd aangetroffen bij Westlaan-Noord teVelserbroek). Een tweede grafheuvel op dezelfde plek, aangelegd voor een leidersfiguur van wie het lijksilhouet nog zichtbaar was, stamt uit de Midden-Bronstijd (1400-1200 v.Chr.). Deze heuvel bevatte gouden sieraden, een bronzen pronkbijl en resten van een bronzen zwaard. De mannelijke overledene lag begraven bovenop een omgekeerde bekisting van houten planken. Tussen Rijkswegen A9 en A22 bij Velsen groef bedrijf Vestigiarestanten van twee houten Midden-Bronstijd-boerderijen (ca. 1400-1000 v.Chr.) op. Zij waren beide 20 m. lang en 6–7 m. breed en bestonden uit een woon-, werk- en stalgedeelte en lagen ooit aan de westoever van hetOer-IJ. O.m. aardewerk, botten en schelpen werden erbij gevonden. Andere Bronstijdsporen (vanaf 2000 v.Chr.)werden door de AWN (1967-1970)ontdekt bij de verbreding van het Noordzeekanaal aan de noordzijde van het dorp Velsen, aardewerk van zowel Hilversumcultuur als [Wikkeldraad]-cultuur en barnsteen-kralen die ter plaatse lijken te zijn gevonden en bewerkt. In 1979 werd tussen het oude dorp Velsen en het westelijk gelegen pontveer aan het kanaal deze [Hilversum]-laag teruggevonden inhoudende enkele aardewerkscherven, vier vuursteenafslagen en een bronzen ring. In Driehuis, tussen sportterrein 'Waterloo' en de Driehuizerkerkweg, lag een kleine boerenhoeve (Brons-/IJzertijd, ca. 1000-800 v.Chr.) van veehouders op een lage zandrug. Vondsten daarbij betroffen een aconische pot, kom met ringoortje,een handgevormde, hard gebakken pot met stafband en nagelindrukken bij de schouder, drie vuurstenen spitse werktuigjes, ijzerslak en o.a. bot van hert. Mogelijk ging het om immigranten uit Engeland. Keerploeg-voren op akkers uit de vroege IJzertijd (vanaf ca. 800 v.Chr.) zijn ontdekt in de zandige ondergrond nabij het voormalige station IJmuiden-Oost. Zuidelijk langs het kanaal in IJmuiden op oud heideduinzand werd bodembewerking geconstateerd in de vorm van omgekeerde grasplaggen over stuifzand.

Nieuwe tijd[]

Het dorp Velsen was in de 17e en 18e eeuw vooral bekend om zijn boomgaarden. In de omgeving van Velsen werden langs de oevers van het Wijkermeer diverse landgoederen aangelegd door rijke Amsterdammers. Het in oude staat gerestaureerde Beeckestein is hiervan een fraai voorbeeld, voorts ook Waterland, huis te Velserbeek, het verdwenen Schoonehuys op het huidige sportpark Schoneberg.

Het Noordzeekanaal werd in de jaren zeventig van de 19e eeuw gegraven ten behoeve van de Haven van Amsterdam. Voor die tijd was er een aaneengesloten heide- en duingebied, bekend als de Breesaap (> bree-saap = 'breed moerassig gebied'), een naam die nog verwijst naar het terrein waar de TATA Steel-fabrieken in Velsen-Noord liggen. Langs het kanaal ontstond vanaf het eind van de 19e eeuw IJmuiden als vissers- en havenstad.

Monumenten[]

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, en oorlogsmonumenten, zie: