• Taxi Den Haag 070 666 66666
 • Vaste lage taxitarievenBel 070 666 6666
 • Taxi Den Haag en Omgeving
 • 1
 • 2
 • 3

Bel voor een Taxi 070 - 666 6666 (7x6)

Dollar

american

mastercard

pin

visa

Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag nodig belt u dan naar

 ______________________________________________________

070 666 6666

 ______________________________________________________

Welkom bij Taxi Den Haag (Haagse Taxi Service)

Heeft u een ritje nodig? Dan bent u bij ons bij het goede adres! De Haagse Taxi Service biedt u uitstekende service aan voor mooie prijzen.
Zelfs de oh zo dure ritjes naar Schiphol worden door ons voorzien van bodemprijzen waar u geen nee tegen kunt zeggen.
Individueel vervoer of groepsvervoer binnen en buiten Den Haag behoren beiden tot onze aanbod.
U kunt stiptheid en veilige betaalmogelijkheden van ons verwachten.
Bovendien staan we 24/7, 7 dagen in de week voor u klaar.
Bel ons op 070 - 666 6666 en dan ziet u ons gauw verschijnen!.

Dutch English French Spanish

24-7

Taxi 24/7 bereikbaar

Snel een Taxi Den Haag nodig? Wij zijn altijd telefonisch, per e-mail of online bereikbaar. Dag en nacht!

ONZE DIENSTEN

onze diensten

Taxi Den Haag (Haagse Taxi Service) biedt personenvervoer, zakelijk vervoer, VIP vervoer, groepsvervoer, schoolvervoer en pakketdiensten.

Lees meer

tarieven-feature-1

Vaste lage taxitarieven voor Taxi Den Haag

Met onze vaste lage prijzen, ook voor taxi Den Haag, komt u aan het einde van de taxirit niet voor nare verassingen te staan.

ACTIES

car

Vanaf NU starttarief €0,-
voor voorwaarde neem contact op met centrale.
------------------------------------------------
Schiphol 47,- Vanaf Zondag t/m Donderdag van 22:00 tot 04:00 alleen brengen!!!

Lees meer

zakelijk-vervoer

Zakelijk taxivervoer

Op zoek naar representatief taxivervoer? Ook dan bent u bij de Haagse Taxi Service aan het juiste adres.

RESERVEREN

reserveren

Wilt u gelijk online een Taxi Den Haag reserveren? Dat kan! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw taxi bevestigen

Online Reserveren

Taxi Den Haag naar Oudenbosch

Taxi Den Haag naar Oudenbosch (BrabantsOuwebos) is een plaats in het westen van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt niet ver van Etten-Leur en Roosendaal. Oudenbosch is vooral bekend vanwege de grote Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara die er tussen 1865 en 1892 gebouwd is en waarvan het ontwerp is geïnspireerd door twee Romeinse kerken. De koepel van de basiliek is een (verkleinde) kopie van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en de voorgevel is een kopie van de voorgevel van de Sint-Jan van Lateranen in Rome.

Oudenbosch is een voormalige "vlek" en voormalige gemeente; de gemeente ging in 1997 op in de gemeente Halderberge. In Oudenbosch staat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente.

Geschiedenis[]

In 1275 schonken Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth, heer en vrouwe van Breda, het Baerlebosch en tweehonderd bunder moeras aan de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem. De monniken lieten het gebied ontginnen, en omstreeks 1300 werd door hen een kanaal gegraven, de huidige Oudenbossche Haven (Oost-Vaardeke en West-Vaardeke). Aan het havenhoofd werd het Oude Baerlebosch gesticht. Aan de verbinding tussen de Dintel en de Mark, de Barlaecke, werd het Nieuwe Baerlebosch gesticht, bestaande uit een aantal huisjes en bedrijfjes. Oudenbosch groeide uit tot een dorp. Het haventje werd gebruikt om de turf die uit het zuiden kwam op grotere schepen over te slaan en via het West-Vaardeke en het Oost-Vaardeke naar de Dintel en zo naar Dordrecht te vervoeren.

Oudenbosch behoorde vanaf 1287 tot de heerlijkheid Bergen op Zoom (vanaf 1533markiezaat Bergen op Zoom), en was de hoofdplaats van het oostelijk deel daarvan (Oostkwartier, een van de districten waarin het Markiezaat was verdeeld) en de zetel van een drossaard en een rentmeester. Van de heren van Bergen op Zoom ontving Oudenbosch verschillende voorrechten, o.a. het recht van een vrije weekmarkt, waardoor het dorp zich gunstig ontwikkelde.

Ook de veerdienst, die van hier op de handelsstad Dordrecht werd ingesteld, kwam Oudenbosch ten goede. Het werd een pleisterplaats en een verkeersknooppunt, vanwaar handelswegen voerden naar Antwerpen en Bergen op Zoom. Na de Sint-Elisabethsvloed kwamen grote delen van het gebied ten noorden van Oudenbosch onder water te staan, en legden de schepen uit Dordrecht in Oudenbosch aan op de plaats, die nog heden ‘de Haven’ heet, en waarvan de reizigers per diligence verder naar Antwerpen reden. Eind 16e eeuw werd de veerdienst verlegd naar Zevenbergen.

In de 16de eeuw kwamen er in het grote water langzamerhand zandbanken op, waarvan de eerste, vóór Oudenbosch gelegen, aanvankelijk ‘'t Sand daer buyten’ heette, wat naderhand, toen al het water weg en de uitdrukking dus onverstaanbaar was, tot Standdaarbuiten werd vergemakkelijkt. Al het tussenliggende land werd nu echter niet door de Brabanders, maar door de boeren der Hollandsche eilanden ingepolderd en bevolkt.

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd Oudenbosch geplunderd door de watergeuzen. In 1604-1605 stierf de bevolking vrijwel uit als gevolg van de pest, en in 1625 volgde een tweede pestepidemie. Op 3 maart1649 moesten de katholieken hun kerk afstaan aan de protestanten; in 1684 kregen ze toestemming een schuurkerk te bouwen. Door de Franse bezetters werd de oorspronkelijke kerk op 5 juli1799 weer aan de katholieken toegewezen, op basis van het aantal parochianen.

Rond 1825 begon de plaatselijke economie te groeien. Oudenbosch ligt op de overgang tussen zand en zeeklei, en de bodem bleek gunstig voor boomkwekerijen.

De opleving op geestelijk gebied manifesteerde zich ook in de bouw van een indrukwekkende nieuwe parochiekerk met een koepel naar het voorbeeld van de Sint-Pietersbasiliek in Rome, en een voorgevel zoals de Sint-Jan van Lateranen. In 1865 werd met de bouw begonnen en zestien jaar later kon de kerk in gebruik genomen worden. Op initiatief van pastoorWillem Hellemons werd deze basiliek tussen 1865 en 1892 gebouwd. Oudenbosch was verzameldepot voor de katholieken die meevochten aan de kant van de Paus Pius IX, in de in 1861 opgerichte garde der Zouaven. Ter herinnering aan hen is bij de kerk een monument opgericht. De namen van de wijken (voorheen landerijen) Velletri en Albano verwijzen naar legerplaatsen van Zouaven nabij Rome.

Het was in de tijd tussen de beide wereldoorlogen, dat Oudenbosch met de ernstige gevolgen van de algemene economische crisis werd geconfronteerd. Ook in andere opzichten was van groei nauwelijks sprake.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de gemeente voor grote rampen gespaard. Zonder bloedvergieten en zonder verwoestingen werd zij op 30 oktober1944 door de Amerikaanse Timberwolf Divisie bevrijd.

Evenals in andere gemeenten eiste ook in Oudenbosch de oplossing van de woningnood grote aandacht. De eerste uitbreiding na de oorlog had plaats ten noorden van de oude kern in het Oudland. Daarna volgden de wijken Pagnevaart en Velletri in het oosten, een tweede uitbreiding in noordelijke richting en de wijk Het Spui in het westen. Ten zuiden van de spoorlijn is het bestemmingsplan Albano gerealiseerd. Het Streekplan West-Brabant, dat in 1970 door het provinciaal bestuur werd vastgesteld, kende aan Oudenbosch een belangrijke woonfunctie toe.

Bezienswaardigheden[]

 • De Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara1867-1880.
 • Het Zouavenmonument stamt uit 1911. Het stelt Paus Pius IX voor met aan zijn voeten een stervende zoeaaf. Het beeld werd vervaardigd door Leo Stracké (1851-1923).
 • Het voormalig Instituut Saint-Louis aan Markt 32-34, het voormalige internaat van de Broeders van Oudenbosch, vanaf 1865.
 • Het voormalig Sint-Annaklooster, aan Markt 61, vanaf 1837.
 • Het voormalig Collegium Berchmanianum, aan Markt 66-68, vanaf 1835.
 • De hervormde kerk, aan Fenkelstraat 24, is een eenvoudige neoclassicistische zaalkerk uit 1819.
 • De hervormde pastorie, aan Fenkelstraat 26, stamt uit het jaar 1562, ze werd gerenoveerd in 1632 en verder verbouwd in de 19e eeuw.
 • De Pauluskerk aan de Jasmijnlaan 1 is een modernistische kerk in de stijl van de Bossche School. De kerk werd ontworpen door architectenbureau Mens en Pruyn en ingewijd in 1968. Het gebouw bevat een wandkleed door Thea Vos en een kunstwerk door Omer Gielliet, vervaardigd uit de mast van een oud zeilschip. Voorts reproducties van de kruiswegstaties door Jan Toorop en een Mariabeeld van Mechels houtsnijwerk. Het orgel stamt uit 1968.
 • Het voormalig raadhuis, aan Markt 31, uit 1776. Architect was August Canters. De voorgevel heeft geblokte pilasters en een hardstenen bordestrap. Tot 1972 was het een gemeentehuis, en vanaf 1975 is hetNederlands Zouavenmuseum erin gevestigd.
 • Het postkantoor aan Markt 42-44 stamt uit 1899 en is gebouwd in chaletstijl.
 • Het Station Oudenbosch stamt uit 1854.
 • Oudenbosch kent onder meer de volgende monumentale woonhuizen:
  • Kade 15, uit 1650 met het achtererf een voormalige laat-19e-eeuwse brouwerij.
  • Kade 25, vroeg-19e-eeuws, met deuromlijsting in empirestijl.
  • Sint-Bernaertstraat 10 is een huis uit het tweede kwart van de 19de eeuw met ernaast een koetshuis.
 • Het Arboretum Oudenbosch, aan Markt 46. Eens een kloostertuin, nu een arboretum en botanische tuin.

Zie ook[]