Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Bleiswijk

Taxi Den Haag naar Bleiswijk ( uitspraak(info / uitleg)) is een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telde 10.369 inwoners (1 juli 2006, bron: CBS) en had een oppervlakte van 21,99 km²(waarvan 0,82 km² water). Op 1 januari 2007 is de gemeente Bleiswijk samengegaan met de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs in de nieuwe gemeente Lansingerland.

Geschiedenis[]

1100-1700[]

Rond 1100 werd begonnen met het ontginnen van de Hollandse veengebieden. Uit deze tijd zijn geen gebouwen over, maar wel de afwateringskanalen naar de Rotte waaronder de Lange Vaart. In deze tijd werden de eerste boerderijen in dit gebied gebouwd. Sinds de 15de eeuw ligt de landscheiding tussen Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. In de 12de eeuw werd voor het eerst gesproken over Bleiswijk en de heerlijkheid Bleiswijk. Er heeft rond de 11de eeuw vermoedelijk het slot Kranenburg gestaan, waaraan het Kranenburgplein aan de Dorpstraat zijn naam te danken heeft. De groei van de steden rondom Bleiswijk na de Middeleeuwen heeft ervoor gezorgd dat er bij Bleiswijk veen werd afgegraven om turf van te maken. In deze tijd groeide Bleiswijk van ongeveer 100 huizen in 1500 naar 400 in 1700. Aan het begin van de 18de eeuw leefden er ongeveer 2000 mensen in Bleiswijk. Het gebied rond Bleiswijk bestond in de tijd na de verveningen voor 80% uit water. Door de vele overstromingen van de afgegraven veenplassen liep de bevolking later in de 18de eeuw terug tot zo'n 1000 inwoners.

1750-nu[]

In 1772 is men begonnen met het droogmalen van de Bleiswijkse polder. Met behulp van 7 molengangen met windmolens deed men dit in 10 jaar. Op de gronden werden handelsgewassen zoals granenvlas en aardappelen verbouwd. De korenmolen aan de Hoefweg stamde uit deze tijd, maar deze molen is in 1940 afgebroken. De naam Korenmolenweg is hiervan afgeleid. Sinds 1848 is de godsdienstvrijheid grondwettelijk geregeld. In 1855 werd daarom de rooms-katholieke kerk 'Onze Lieve Vrouwe Visitatie' gebouwd. In de 19de eeuw nam de bevolking van Bleiswijk toe van ongeveer 1100 naar 1500 inwoners. De woningen op de Van Waningstraat en de Prins Mauritsstraat werden in deze tijd gebouwd. De glastuinbouw ontwikkelde zich en mede daardoor groeide de bevolking van 2500 naar 10.000 nu. Eerst kwamen er meer huizen rond de Dorpstraat. Later kwamen er woonwijken, die Bleiswijk groter maakten. Nu wordt in het midden van Bleiswijk de nieuwe woonwijk 'De Tuinen' gecreëerd. Tot voor kort stonden hier nogtuinbouwkassen

Monumenten[]

In 1532 is de huidige Nederlands-hervormde kerk gebouwd (toen nog rooms-katholiek). Dit is het enige gebouw dat nog over is uit die tijd. Uit deze tijd is overigens ook nog een sluisje over genaamd 'Bleiswijkse Verlaat', dat aan het eind van de Lange Vaart ligt.

De kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie uit 1852 is een typische Waterstaatskerk.

zie ook: