Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Assen

Taxi Den Haag naar Assen (DrentsAs'n) ( uitspraak(info / uitleg)) is een gemeente en stad in het noorden van de Nederlandse provincie Drenthe, waarvan het de hoofdstad is.

De oppervlakte van de gemeente is 83,5 km². Op 1 januari 2016 telde de gemeente 67.073 inwoners (bron: CBS). Een inwoner van Assen wordt een Assenaar genoemd.[1] Assen maakt samen met onder meer Groningendeel uit van de regiovisie Groningen-Assen.

Geschiedenis

In 1259 werd het nonnenklooster Sancta Maria de Campe of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het hoofdgebouw in gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College van Gedeputeerden. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. Voorbeelden van opmerkelijke woonhuizen zijn Huize Overcingel en het Witte Huis.

In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het één van de jongste steden met stadsrechten in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architectCarlo Giovanni Francesco Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd. In 1814 werd Assen hoofdstad van Drenthe.

Cultuur en toerisme

Gebouwen

Aan de veelhoekige Brink, voorheen de voorhof van het klooster, staan enkele belangrijke gebouwen, zoals het voormalige Provinciehuis (nu Drents Museum), het Drents Archief en de Abdijkerk.

Iets noordelijker staat het grote neoclassicistische Paleis van Justitie, met als opschrift: Sine justitia nulla libertas (Zonder gerechtigheid geen vrijheid). In 1892 werd langs de Vaart de Johan Willem Frisokazerne gebouwd, die nog steeds in gebruik is.

Andere bijzondere gebouwen zijn:

In 2012 werd het cultureel centrum de Nieuwe Kolk geopend door Prinses Margriet. Dit gebouw bevat onder andere vijf bioscoopzalen, theaterzalen, de openbare bibliotheek, het centrum voor beeldende kunst, een appartementencomplex en een ondergrondse parkeergarage.

Monumenten

Verschillende delen van Assen zijn een beschermd stadsgezichtBrinkeen uitbreiding daaropMarkt en nog verdere uitbreiding. Verder zijn er in de stad en gemeente meer dan honderd rijksmonumentengemeentelijke monumenten en een aantal oorlogsmonumenten, zie:

Ook worden er struikelstenen geplaatst, keisteentjes van 10 x 10 cm met een messing plaatje waarop de naam en andere gegevens van oorlogsslachtoffers staan, met daarboven de woorden 'Hier woonde'.[3]

Beeldende kunst

In Assen zijn er tal van kunstwerken geplaatst, zie:

Musea

Evenementen

Enkele jaarlijks terugkerende evenementen in Assen zijn:

  • TT Festival
  • TT Assen
  • Asser Bluesdagen
  • WK IJsspeedway
  • WK Superbike
  • Art Explosion
  • Kolkend Assen
  • Axis Theaterfestival
  • Gamma Racing Day
  • Truckstar Festival