Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Amsterdam Zuid

Taxi Den Haag naar Amsterdam-Zuid is een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de NederlandseprovincieNoord-Holland. Dit stadsdeel werd ingesteld in 2010 en is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Oud-Zuid enZuideramstel.

Amsterdam-Zuid

Amsterdam-Zuid is het deel van Amsterdam dat gelegen is ten zuiden en zuidwesten van de Singelgracht (Stadhouderskade). De noordelijke begrenzing wordt gevormd door (de noordgrens van) het Vondelpark en de westelijke begrenzing door de Westlandgracht. De oostelijke begrenzing is de Amstel. De zuidelijke grens is de Kalfjeslaan, die de grens met de gemeente Amstelveen vormt.

De bouw van de zuidelijke stadsuitbreidingen begon in het laatste kwart van de 19e eeuw, met de annexatie van het gebied die tot dan toe bij de buurgemeente Nieuwer-Amstel (thans Amstelveen) behoorde, met de bouw van De Pijp, en de omgeving van het Rijksmuseum (Museumkwartier) en de Willemsparkbuurt. Dit gebied werd ook wel aangeduid als Oud-Zuid.

In 1917 komt Berlage met Plan Zuid, waarin onder andere bredere straten staan met flatgebouwen voor de middenklasse. Ook worden beeldhouwers vanaf het begin bij de plannen betrokken om hun werk in te passen in de openbare ruimte.

Tussen 1920 en 1940 kwamen nieuwe stadsuitbreidingen op het grondgebied van de vroegere gemeente Nieuwer Amstel tot stand. Dit zijn onder andere de Nieuwe Pijp, de Diamantbuurt en Plan ZuidRivierenbuurt, omgeving Beethovenstraat en de Stadionbuurt. Dit gebied werd ook wel aangeduid als Nieuw-Zuid.

Sinds 1987/1990 vormden deze buurten de stadsdelen De PijpRivierenbuurt en Zuid. De Hoofddorppleinbuurt, ten westen van de Schinkel, maakt sinds 1990 deel uit van stadsdeel Zuid. Na de fusie van De Pijp en Zuid in 1998 was het tot en met 30 april 2010 stadsdeel Oud-Zuid.

Vanaf 1958 werd de "tuinstadBuitenveldert gebouwd, sinds 1987 een apart stadsdeel, totdat het in 1998 met het toenmalige stadsdeel Rivierenbuurt fuseerde tot stadsdeel ZuiderAmstel. Ook het Beatrixpark, de sinds de jaren zestig aangelegde Prinses Irenebuurt ten zuiden van het Zuider Amstelkanaal, het Zuidas-gebied aan weerszijden van de Ringweg A10 met het Station Zuid en het IJsbaanpad waren tussen 1998 en 2010 onderdeel van ZuiderAmstel.

Amsterdam-Zuid heeft het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden van alle stadsdelen van Amsterdam: 34.900 euro tegenover 29.600 gemiddeld in Amsterdam (2007). Ook heeft het de grootste werkgelegenheid van alle stadsdelen met 91.612 werkzame personen.[2]

Monumenten