Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Amsterdam VU

Taxi Den Haag naar de Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland en een van de twee universiteiten die Amsterdam rijk is. De andere is de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Geschiedenis

De geschiedenis van de Amsterdamse universiteit gaat terug tot 8 januari 1632 toen het Athenaeum Illustre - de illustere school - werd opgericht, die gevestigd was in de Agnietenkapel. Toen hielden Casparus Barlaeusen Gerardus Vossius hun inaugurele redes.

In 1815 volgde wettelijke erkenning van het Athenaeum Illustre als instelling van hoger onderwijs. In 1877 werd het Athenaeum omgevormd tot een gemeentelijke universiteit en kreeg het ook het promotierecht. Deze stond bekend als de Gemeente Universiteit (GU).

De hoogleraren werden oorspronkelijk door het bestuur van Amsterdam benoemd en de gemeente Amsterdam bekostigde ook de universiteit grotendeels. De Amsterdamse burgemeester was voorzitter van het universiteitsbestuur.

In 1961 veranderde dit alles, met de invoering van een nieuwe Wet op het hoger onderwijs. De benoeming van hoogleraren kwam nu bij het college van curatoren te liggen, waarvan de burgemeester wel uit hoofde van zijn functie voorzitter was, en de rijksoverheid werd vrijwel volledig verantwoordelijk voor de financiering. Wel bleef de universiteit ook in de nieuwe wet aangeduid als 'gemeentelijke universiteit'. De invloed van de gemeente bleef aanwezig tot 1971. Toen werd het benoemingsrecht overgenomen door het College van Bestuur, waarin de gemeente niet meer vertegenwoordigd was. Voortaan werd de universiteit aangeduid als Universiteit van Amsterdam (UvA).

De universiteit kwam landelijk in het nieuws in 1969. Toen werd het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de universiteit op het Spui, door studenten bezet omdat zij meer democratische invloed wilden hebben.[2]Gedurende de jaren zestig, zeventig en tachtig zijn rond de Universiteit van Amsterdam meerdere studentenacties gevoerd. Een aantal van deze werden georganiseerd door de studentenvereniging ASVA.[3] In februari 2015 werd het Maagdenhuis voor de twaalfde keer bezet, ditmaal door studenten die zich presenteren als de 'Nieuwe Universiteit'.[4][5]

In 2014 telde de UvA 7 faculteiten met in totaal zo'n 31.000 studenten en ruim 5.500 personeelsleden. Hiermee is het de grootste universiteit van Nederland.