Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Alkmaar

Taxi Den Haag naar Alkmaar( uitspraak(info/uitleg)) is een stadin de provincie Noord-HollandinNederland, en de hoofdplaats van de gemeente Alkmaar.

Alkmaar heeft een historisch centrum met 399 rijksmonumentenen 700 gemeentelijke monumenten.[1]De stad staat bekend als "de kaasstad". Van begin april tot begin september wordt nog steeds wekelijks een traditionelekaasmarktgehouden. Een inwoner van Alkmaar heet een Alkmaarder, maar wordt in de volkstaal ook welkaaskopgenoemd.[2]De stad beschikt over tweespoorwegstations:station Alkmaarenstation Alkmaar Noord.

Alkmaar ligt in de samenwerkingsregioKennemerland, en deels inWest-Friesland. Het verstedelijkte gebied om Alkmaar neemt in de regio een belangrijke plaats in. Het is min of meer vastgegroeid aan plaatsen alsHeerhugowaard,Noord-Scharwoude,Zuid-Scharwoude,Broek op Langedijk,Sint Pancras,Oudkarspel,Obdam,Hensbroek,Bergen,Heiloo,Limmen,CastricumenUitgeest. De complete agglomeratie, ook welGroot-Alkmaargenoemd, strekt zich globaal uit van Uitgeest tot en met de dorpen in het zuiden van de gemeenteSchagenen van Bergen tot en met Obdam en telt ongeveer 305.000 inwoners.

Geschiedenis

Op 11 juni 1254 werden aan Alkmaar stadsrechten verleend door Willem II van Holland. De stad deed toen voornamelijk dienst als grensvesting en uitvalsbasis in de strijd tegen de West-Friezen.

In 1328 vond in Alkmaar een grote stadsbrand plaats.

In 1429 zou in Alkmaar het Bloedmirakel hebben plaatsgevonden, waarbij op wonderbaarlijke wijze bloedvlekken verschenen in een stuk textiel. In 1492 vond in Alkmaar de Opstand van het Kaas- en Broodvolk plaats. In de zomer van 1517 hadden stad en omgeving te lijden van plunderingen door de Arumer Zwarte Hoop. In juni 1572 werden door de calvinistischeGeuzen onder Diederik Sonoy de Alkmaarse franciscaner priesters en broeders opgepakt en in Enkhuizen op 25 juni 1572 omwille van hun trouw aan het katholieke geloof, na gruwelijke marteling, vermoord. De vermoorde geestelijken staan thans bekend als de martelaren van Alkmaar.

In 1573 werd Alkmaar belegerd door de Spanjaarden, die in Oudorp hun kamp hadden opgeslagen. De Alkmaarders hielden hen echter met kokend teer en brandende takkenbossen op afstand; zie ook Tachtigjarige Oorlog. Deze gebeurtenis, die leidde tot de bekende uitdrukking Bij Alkmaar begint de victorie, wordt nog elk jaar gevierd op 8 oktober tijdens Alkmaars Ontzet. In de Franse tijd werd Noord-Holland omgevormd tot het 'Departement van Texel', waarvan Alkmaar de hoofdstad werd.

De Alkmaarsche Courant werd in 1799 in Alkmaar opgericht door Adrianus Sterck. De krant is tegenwoordig onderdeel van het Noordhollands Dagblad en tevens de grootste editie van die krant.

Het Noordhollandsch Kanaal, dat in 1824 geopend werd, liep bij de aanleg precies om Alkmaar heen. Door de groei van Alkmaar loopt het er tegenwoordig dwars doorheen. In 1865 en 1867 werd de infrastructuur nog verder uitgebreid door de opening van de spoorlijnen van Alkmaar naar respectievelijk Den Helder en Uitgeest - Haarlem.

In de 20e eeuw ontstonden nieuwe woonwijken rond Alkmaar, en in 1972 werden OudorpKoedijk-Zuid en het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard van Sint Pancras-Zuid aan het grondgebied van Alkmaar toegevoegd. De stad begon ook een steeds grotere rol te spelen bij de opvang van het bevolkingsoverschot in de Randstad en de bevolking die een huis zocht door de renovatie van oude stadswijken, vooral Amsterdam. Alkmaar verkreeg de groeikernstatus en werd derhalve toentertijd als een van de eerste "overloopsteden" aangemerkt. Een gevolg hiervan is de ontwikkeling van het stadsdeelHuiswaard. Tegenwoordig is Alkmaar de derde stad (gebaseerd op inwoneraantal) van de provincie Noord-Holland.

Cultuur

Bezienswaardigheden[bewerken]

Verschillende delen van Alkmaar zijn een beschermd stadsgezichtbinnenstad en Westerhoutkwartier.

Alkmaar beschikt over voor deze stad karakteristieke oude grachtencafés, restaurants en winkels. Alkmaar is alom bekend om zijn vele hofjes, onder andere het 16e-eeuwse hofje van Sonoy en het Wildemanshofje. De stad kent vele grachten met huizen uit de 16e tot de 19e eeuw. Alkmaar telt 399 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister en heeft enkele oorlogsmonumenten:

De bekendste bezienswaardigheden van Alkmaar worden hieronder opgesomd.