Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Alblasserdam

Taxi Den Haag naar Alblasserdam( uitspraak (info/uitleg)) is een plaats engemeentein de Nederlandse provincieZuid-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen, behoudens de buurtschapKortland

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van Alblasserdam is nauw verbonden met hetafdammenvan derivierdeAlblas. De eerste afdamming vond plaats in1277, op het grondgebied van het tegenwoordigeOud-Alblas. Rond1280vond de tweede afdamming plaats, met een nieuwe dam zo'n 50 meter ten oosten van de huidige locatie. In1599werd de dam verplaatst en vervangen door eenschutsluis. Deze heeft tot1997gefunctioneerd en is toen - in het kader vandijkverzwaringen de teloorgang vanberoepsvaartop de Alblas - wederom vervangen door een dam. De naamAlblasserdamwordt voor het eerst genoemd in eenkroniekvanMelis Stokeuit1299.[1]Pas op27 mei1447werd Alblasserdam zelfstandig alsambachtsheerlijkheid. Voor die tijd vormde het één geheel metOud-Alblas.[2]

In de geschiedenis van Alblasserdam heeft water een grote rol gespeeld. Naast de rivier de Alblas, waar Alblasserdam zijn naam aan ontleent, is de rivierDe Noordvan groot belang geweest voor de groei van Alblasserdam. Door de ligging aan deze rivier was Alblasserdam een gunstige vestigingsplaats voor industrie. Toch kwam pas vanaf het einde van de18e eeuwdescheepsbouwin het dorp echt op gang[3]. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor defamilie Smit. Alblasserdam heeft in de loop der tijd diversescheepswervengekend, waaronder de "Oude werf" vanCornelis Smit;Verolme Scheepswerf AlblasserdamvanCornelis Verolme; en "Werf de Noord", vanJan Ulrich Smit, die later opging inVan der Giessen-de Noord. Tegenwoordig worden in de werf vanOceancoluxejachtenafgebouwd.

De ligging aan het water bracht ook nadelen met zich mee; in de jaren tussen1350en1821liep deAlblasserwaard32 keer onder water. Ook dewatersnood van 1953trof een gedeelte van Alblasserdam.

In demeidagen van 1940werd gevochten om de bij Alblasserdam gelegenBrug over de Noord. De gevechten mondden uit in eenbombardementop11 mei1940, waarbij het oude centrum van Alblasserdam zwaar werd getroffen. De historische Kerkstraat en de karakteristieke dijkbebouwing langs de rivier de Noord zijn echter grotendeels bewaard gebleven.

Monumenten

In de gemeente is er een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie: