Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Putten (GLD)

Taxi Den Haag naar Putten ( uitspraak(info / uitleg)) is een plaats op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei, in de NederlandseprovincieGelderland, en hoofdplaats van de gemeente Putten. De plaats telt circa 21.700 inwoners.[1]

Het centrum van Putten wordt gekenmerkt door gevarieerd winkel- en horecagebied met op woensdagochtend een weekmarkt.

Geschiedenis[]

In de akte van de Friese edelman Folckerus (uit 855) wordt voor het eerst de naam Putten vermeld. In deze akte worden goederen en landerijen overgedragen aan het klooster van Werden (bij Essen in Duitsland), en Putten wordt in vico qui dicetur Puthem (als buurtschap of dorp) genoemd. Putten is, nadat de kerk is gesticht, een verzameling buurtschappen die tezamen een kerkdorp vormen, een situatie die tot aan de tiende eeuwvoortduurt. Dit kerkdorp omvat een groot gebied, dat zich uitstrekt tot Nijkerk en Voorthuizen. Pas in 1416 worden Nijkerk en Voorthuizen verzelfstandigd.

Putten is dan voornamelijk agrarisch gebied, waarbij de meeste boerderijen behoren tot het bezit van de kloosters Werden, Elten en Abdinckhof (in Paderborn). in 1559 draagt het klooster Werden haar bezittingen over aan dat van Abdinckhof, waarmee laatstgenoemd klooster verreweg de grootste grondeigenaar wordt. Tot 1803 worden deze bezittingen door "de Kelnarij" (een rentmeester of kellenaar) bestuurd. Aan deze periode herinneren in Putten nog onder meer de Kelnarijstraat, de Abdinckhofstraat en de Paderbornstraat. De Kelnarij is in 1940 afgebroken, de Schootmanshof - de centrale hof van de abdij Werden tot 1559 - in 1982 ten behoeve van de aanleg van een begraafplaats.

Aan het einde van de zestiende eeuw bereikt de Reformatie Putten, en tot 1608 is er een rooms-katholiekpastoor die vanuit de Pancratiuskerk werkt. Het grootste deel van de bevolking wordt dan protestants, en slechts een kleine katholieke kern blijft over.

Eind september 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt door de ondergrondse in Putten een aanslag gepleegd op een aantal Duitse officieren. Als vergeldingsactie wordt een razzia uitgevoerd door deWehrmacht en de SS en wordt een deel van het centrum van het dorp platgebrand. Zie hiervoor het artikel Razzia van Putten.

Na de oorlog is Putten nog steeds grotendeels agrarisch gebied, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het toerisme en recreatie een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast is in Putten beperkte industrie.

Cultuur[]

Puttense tradities[]

  • Elke woensdagochtend wordt er markt gehouden op het Marktplein (het plein tussen de Oude Kerk en het gemeentehuis). Deze markt is een algemene warenmarkt.
  • Elke tweede woensdag van oktober vindt traditiegetrouw de zogenaamde Ossenmarkt plaats. Dit is van oudsher een veemarkt, boeren kochten en verkochten er hun rundvee met de handjeklap-methode. Tegenwoordig is er nog slechts een enkel stuk vee te vinden op de Ossenmarkt, en is de markt veranderd in een braderie die jaarlijks veel bezoekers trekt.
  • Elke avond, van maandag t/m zaterdag, luidt om 21.00 uur traditiegetrouw de papklok. Dit was in vroeger tijden het teken voor de landarbeiders dat hun werkdag erop zat, en dat ze naar huis konden om een bord warme pap te eten en vervolgens naar bed te gaan.

Monumenten[]

In Putten bevinden zich een aantal monumenten, zie:

Cultuur[]

Puttense tradities[]

  • Elke woensdagochtend wordt er markt gehouden op het Marktplein (het plein tussen de Oude Kerk en het gemeentehuis). Deze markt is een algemene warenmarkt.
  • Elke tweede woensdag van oktober vindt traditiegetrouw de zogenaamde Ossenmarkt plaats. Dit is van oudsher een veemarkt, boeren kochten en verkochten er hun rundvee met de handjeklap-methode. Tegenwoordig is er nog slechts een enkel stuk vee te vinden op de Ossenmarkt, en is de markt veranderd in een braderie die jaarlijks veel bezoekers trekt.
  • Elke avond, van maandag t/m zaterdag, luidt om 21.00 uur traditiegetrouw de papklok. Dit was in vroeger tijden het teken voor de landarbeiders dat hun werkdag erop zat, en dat ze naar huis konden om een bord warme pap te eten en vervolgens naar bed te gaan.

Monumenten[]

In Putten bevinden zich een aantal monumenten, zie: