Dutch English French Spanish

Taxi Den Haag naar Loenen (UTR)

Taxi Den Haag naar Loenen ( uitspraak(info / uitleg)) is een voormalige gemeente in de Vechtstreek in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telde 8.295 inwoners (1 juli 2006, bron: CBS) en had een oppervlakte van 27,32 km²(waarvan 8,70 km² water). De hoofdplaats was Loenen aan de Vecht. In 2011 werd de gemeente Loenen samengevoegd met de gemeente Breukelen en de gemeente Maarssen tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Geschiedenis[]

De dorpskernen markeerden min of meer de grens tussen Fries en Frankisch gebied en later die tussen de Utrechtse en de Hollandse gebieden.

Bij decreet van Napoleon van 21 oktober 1811 werden Loenen-Kronenburg (Hollands) en Loenen-Nieuwersluis, ook wel Loenen-Statengerecht genoemd (Stichts) verenigd tot één gemeente Loenen, in het Kanton Loenen, in het Zuiderzeedepartement.

Tot Loenen-Stichts behoorden op dat moment ook LoenerslootOukoop en Ter Aa; deze werden bij Koninklijk Besluit van 14 november 1815 weer van Loenen afgescheiden. Onder Loenen-Hollands vielen toen ook -korte tijd- Mijnden en Oud Over; bij wet van 19 mei 1819 werden deze buurtschappen verenigd met Oud- en Nieuw-Loosdrecht.

Bij Koninklijk Besluit van 1 mei 1817 werd de samengevoegde gemeente weer gesplitst in twee afzonderlijke gemeenten Loenen-Kronenburg en Loenen-Nieuwersluis. Met ingang van 1 oktober 1819 werden de beide gemeenten definitief samengevoegd tot één gemeente Loenen, die in haar geheel onder de provincie Utrecht kwam te vallen.[2]

De gemeente Loenen, zoals die sinds 1819 bestond, werd begrensd door de gemeenten Loosdrecht, Vreeland, Loenersloot, Ruwiel en Breukelen-Nijenrode.[2]

In 1952 vond een grenswijziging plaats met Loosdrecht waarbij de Loosdrechtse gebiedsdelen aan de westkant van de Loosdrechtse plassen, Oud Over en Mijnden, bij Loenen kwamen.[2]

Met ingang van 1 april 1964 werd Vreeland als zelfstandige gemeente opgeheven en samen met Loenersloot (althans het dorp) bij de gemeente Loenen gevoegd.[2]

Bij een dreigende herindeling in 1981 werd op 15 november "Loenen Vrijstaat" uitgeroepen. De vrijstaat werd door actievoerende bewoners uitgeroepen, en de volgende dag weer opgeheven. De actie tegen de voorgenomen herindeling van gedeputeerde staten van Utrecht kwam vrijdagavond op gang met de afzetting van burgemeester Mulder van Loenen en de bezetting van het gemeentehuis. Zaterdagmorgen volgde barricadering van alle toegangswegen naar Loenen. Passanten dienden tolgelden te betalen. Nadat de bevolking het nieuwe volkslied "Loenen aan de Vecht, de Parel van de Vecht" had gezongen, werden zaterdagmiddag de barricades weer afgebroken en het gemeentehuis ontruimd.

In 1989 is de laatste wijziging van gemeentegrenzen geweest. Met ingang van 1 januari 1989 werd Nigtevecht als zelfstandige gemeente opgeheven en bij Loenen gevoegd.[2] Vanaf 1989 bestond Loenen toen uit vijf dorpskernen. De gemeente Loenen telde tevens totaal 5 beschermde gezichten binnen haar grenzen.

Per 1 januari 2011 zijn de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht