Dutch English French Spanish

Haarlem Noord (Schoten)

Schoten is een voormalige gemeente in Noord-Holland, op 1 mei1927 opgeheven en opgegaan in de gemeente Haarlem. Straatnamen in Haarlem zoals de Schoterweg en Schotersingel herinneren nog aan deze gemeente, alsmede voetbalclub VV Schoten, de Schoter scholengemeenschap en de rooms-katholiekeparochie Schoten.

Geschiedenis[]

Schoten was een agrarische gemeente ten noorden van Haarlem. De gemeente Schoten is ontstaan uit zeven heerlijkheden, die opgingen in de gemeente Schoten ten tijde van de Bataafse Republiek in 1795. Van zuid naar noord waren dit[1]:

  1. Zuid Akendam,
  2. Hogerwoerd
  3. Schoterbosch
  4. Zaanen
  5. Schoten
  6. Schotervlieland
  7. Noord Akendam

Aan de Vergierdeweg staat het Rechthuis. Tot 1905 werd dit rechthuis gebruikt als raadhuis. Op de Rijksstraatweg werd ter hoogte van de Raadhuisstraat in 1905 een nieuw Raadhuis gebouwd. Dit is tot 1927 in dienst geweest en werd daarna gebruikt als schooltje en weer later als politiepost van de gemeente Haarlem.

Annexatie door Haarlem[]

Schoten werd samen met delen van Heemstede, Spaarndam, Haarlemmerliede en Bloemendaal op 1 mei 1927 geannexeerd door de gemeente Haarlem. In het begin van de twintigste eeuw had Haarlem een nijpend gebrek aan ruimte voor woningbouw. In het zuidelijk deel van de gemeente Schoten verschenen diverse woonwijken zoals het Kleverpark, de Transvaalbuurt en het Patrimonium (op het gebied van kwekerij Rozenhage van de familie Zocher) en de Indische buurt. Aan de westkant werd de bomenbuurt gebouwd.

Herkomst van de naam Schoten[]

Vanwege de zanderige bodem was het ondoenlijk om als afscheiding tussen de landerijen sloten te graven. Daarom werden de landerijen met houten schaaldelen omheind, of afgeschot.

Zo een afgeschot stuk land werd aangeduid met schot of schoot. Zo werd het gebied aangeduid als de Schooten. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, maar is allerminst zeker. Al in het jaar 866 kwam Schoten voor op een lijst van goederen van de kerk van Utrecht, dus we kunnen wel spreken van een zeer oude naam